Aandacht voor creativiteit, technologie en communicatie; een integrale benadering is hét uitgangspunt voor het creëren van waarde.

Waarde onstaat in de samenwerking. Waar 'potentials' - niet 'resources' - elkaar inspireren en stamina vereist is. Het resultaat van het project is groei bij de deelnemers en een mooi product.

Delarte is het bedrijf van Jan-Willem. Jan-Willem is een 'maker'. Hij vervult de regierol in een project en neemt verantwoordelijkheid voor inhoud en proces. Of ondersteunt vanuit een andere rol - adviserend, coachend of meewerkend

Neem contact op:
Jan-Willem Arnold
M 06 47896785
E jw@delarte.nl

Alles wordt ooit verzonnen. Vanuit een een behoefte, een idee, een verlangen. Rationeel en emotioneel.

Een concept is meer dan een 'goed idee', het is de werkbare uitwerking ervan. Een concept is een reflectie op de situatie zoals wij die in het heden ervaren. Met het concept willen we een stap vooruit zetten.

Een concept ontstaat in een iteratief proces waarin aandacht is voor inspanning, functie, schoonheid en publiek.

Er is niet één methode om tot een goed concept te komen. Nodig is een kist met gereedschap, de wil om samen te werken en het vertrouwen om iemand de lead te geven.

Doen! In een groep een product voortbrengen in een beperkte tijdspanne.
Potentie: de capaciteit van de groep om iets te maken.
Stamina: de kracht om over de dode punten heen te komen.
Verbinding, om samenwerking mogelijk te maken.

Actie én verbinding. Schakelen tussen verkennen, uitzoeken, doorpakken, borgen en verzekeren. Risico's omarmen en uitsluiten.

Goed project management? Het potentieel in de groep ontwikkelen. Methoden en tools gebruiken - zonder rigide te zijn. 'Yoga en Prince 2'.
Gaan en staan voor de groep, de omgeving en het resultaat.

Een verhaal vertellen. Wij mensen zijn oneindig geïnteresseerd in verhalen. Om te onderzoeken, te vergelijken, te leren, te toetsen en om te fantaseren. Eeuwenlang hebben we elkaar verhalen verteld. In het donker bij het kampvuur, opgeschreven in boeken en vastgelegd in film.

Onze verbeelding wordt werkelijkheid met behulp van technologie.

Technologie in camera's, video-editors. HTML 5 en CSS 3 voor websites als deze. Java Enterprise Edition, Javascript voor grote systemen. Gemaakt door giganten, op wiens schouders wij staan om ons denken eraan toe te voegen.

We bouwen systemen. Dat doen we al sinds de oude Egyptenaren. Sociale systemen. Technische systemen. Systemen zijn een soort van 'vertelautomaten'. Ze voeren verhalen op een voorspelbare manier voor ons uit.

Daarvoor beschikken ze over functionaliteiten. Grote system kunnen enorm complex worden. Desondanks, mogen we de aandacht niet verliezen van het verhaal dat we eigenlijk willen vertellen.

Het ontwikkelen van een concept is een uitdagende opgave. Het vraagt intelligentie, creativiteit, kennis op veel gebieden en samenwerking met diverse partijen.

Zijn de kaders op voorhand al gezet, is de behoefte duidelijk en de oplossingsrichting voorhanden dan is een lineair proces voor de ontwikkeling een geschikte optie. Echter, is alles nog open dan ligt het voor de hand om te kiezen voor een aanpak die ruimte laat voor improvisatie en bijstelling. Een methodiek met een iteratief proces biedt precies dat.

Een methodiek vervangt het denken niet. Vaak is het zinvol om elementen te pakken uit meerdere methodieken. Sommige methodes focussen op functies en aandachtsgebieden, andere op proces en samenwerking. Weer andere bieden instrumenten om bepaalde stappen uit te voeren.

Niet altijd is het nodig om het concept helemaal tot het einde toe uit te werken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om toe te werken naar een punt vanaf waar voldoende duidelijk is om met een ontwikkelproces als SCRUM/ Agile verder te gaan.

Een voorbeeld van een lineair innovatie proces is het stage-gate proces. Het kent een fasering in acties (stages) en controle-momenten (gates). Hierdoor houdt de opdrachtgever sturing op het proces.

Bij een iteratief proces staat niet de fasering voorop maar het ontwikkelen van een resultaat met een bepaalde kwaliteit. Er zijn aandachtsgebieden en acties en die worden meerdere malen doorlopen tot hieruit het concept ontstaat. Een iteratief proces kan tot onverwachte resultaten ('wonderen') leiden waar het lineaire proces eerder neigt naar voorspelbaarheid. Toch moet de neiging worden onderdrukt om voor alles de maximale diepgang te zoeken. Niet iedere innovatie hoeft te worden benaderd als de ontwikkeling van de eerste iPhone.

Een voorbeeld van een iteratief model is het business growth wheel.

Een minimale aanpak - mogen we dit nog een methodiek noemen? - is het opsommen van de aandachtsgebieden die bij het ontwikkelen van een concept (product, dienst) betrokken moeten worden.

Requirements
Een klassiek instrument is het opsommen van de eisen waaraan de oplossing moet voldoen. Vervolgens worden deze eisen ingedeeld naar de mate van belang. Bekekende indelingen zijn BCL ('basic', 'comfort', 'luxury') en MOSCOW ('must', 'should', 'could', 'would').

Een valkuil is het blind varen op requirements. Het kan leiden tot producten die volgens de aanpak correct tot stand gekomen zijn maar die in gebruik enorm tegenvallen en niet aanspreken.
Het cliché is erg waar: 'je hebt je partner niet uitgekozen op een lijst requirements'.
Toch mag een requirementsanalyse bij veel ontwerpen niet ontbreken.

Schoonheid
In veel methodes blijft het ten onrechte onbenoemd: schoonheid of elegantie. Misschien omdat het moeilijk 'hard' te maken is. Terwijl schoonheid of elegantie in een oplossing van groot belang is. Het draagt bij aan de acceptatie en het gebruik.

Schoonheid is te vinden. Door gebruik te maken van 'de kracht van onredelijkheid' en de lat hoog te leggen. Door ruimte te bieden aan creatviteit, diep door te denken, mock ups te maken en prototypes te testen.

ICT
Voor ontwerp maak ik gebruik van de gangbare UML technieken en van de modelleringstechnieken DEMO en BPMN.

Techniek
Qua technologie gaat de voorkeur uit naar Java en Java Enterprise Edition, in combinatie met webtechnologieën. Daarvoor zijn meerdere redenen. Java is snel, robuust en zeer innovatief. Het is de keuze voor alle grootschalige toepassingen bij banken, grote ondernemingen etc. Achter Java zitten ondernemingen op wereldschaal zoals Oracle en IBM. Doordat er meerdere aanbieders zijn ben je niet afhankelijk van het wel en wee van een leverancier.

Media

Film
Ik ben actief als independent filmmaker. Short movies, met als specialiteit dansfilm.

Oproep: ik kom graag in contact met iemand met kennis van danseducatie en zakelijke capaciteiten.
  • "Mich interessiert nicht so sehr, wie sich Menschen bewegen, als was sie bewegt." (Pina Bausch)
  • "Work harder on yourself than you do on your job." (Jim Rohn)
  • "If everything seems just under control, you are not going fast enough." (Mario Andretti)
  • "Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better." (Samuel Beckett)